Strona Zgromadzenia Św. Michała Archanioła


O Wspólnocie CREDO
Informacje członków Wspólnoty Muzycznej Credo
Dostęp na hasło. Hasło dla członków Wspólnoty Muzycznej Credo możesz uzyskać wysyłając do mnie email: Ks. Zbigniew
credo@wcredo.eu


Na bazie działalności wokalno-instrumentalnego zespołu "Credo" powstała w 2000 roku "Wspólnota Muzyczna CREDO", którą tworzy przede wszystkim młodzież (jak również dzieci i dorośli), którzy chcą życiem, śpiewem, i muzyką wyznać swoja wiarę i głosić Chrystusa, jak mówi nazwa "Credo" - z języka łacińskiego "Wierzę". Wiara w Boga, zaufanie Jezusowi Chrystusowi jest podstawą, fundamentem wartości, którymi chcemy żyć i głosić. Tylko wiara i zaufanie Bogu, realizowanie Jego przykazań, może umocnić nas w miłości, prawdzie i pokoju. Życie zaś w przyjaźni z Bogiem pozwala nam dostrzec piękno stworzonego świata, człowieka, przyrody. Czerpiąc moc od Chrystusa, chcemy przez słowo i muzykę docierać do ludzkich serc, a szczególnie dzieci i młodzieży z przesłaniem Ewangelii jako Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka.